fredag 30 augusti 2013

MIN SON OCH MIN GUD, är även er Son och er Gud“MIN SON OCH MIN GUD, är även er Son och er Gud”

Min Son och min Gud, är även er Son och er Gud. Varför sårar ni er egen Son?
Många gånger har ni kallat Min Son för Guds Son. Därför att så är det verkligen.
HAN ÄR GUDS SON.
Men Han är även MÄNNISKOSONEN.
Det står ofta i Bibeln ”MÄNNISKOSONEN” så att ni skall förstå att Han är er Son, som Gud Fadern överlämnade till er för att älska och dyrka som er skatt.

Ert barn är en skatt,ni är stolta över er dotter och er son,som ni aldrig vill göra illa,aldrig vill se dem olyckliga,aldrig vill se dem lida...  varför kan ni inte känna detsamma för Guds Son och er Son?
Jag som Moder dyrkade Jag Honom som min Son. Sedan lärde jag mig att Han också var Gud och då kallade Jag Honom “min Son och min Gud”.

Nu vet ni att Gud Fadern själv, överlämnar Honom i er famn, för att ni skall bli ett med er Son och er Gud.
Kan ni inte känna hur Han lider? Kan ni inte känna hur Fadern i Himmelen,vill att ni slutar att såra Hans Son? Kan ni inte känna att Guds Son vill vara er Son?

Den Himmelske Fadern själv önskar att Hans Son skall vara er Son,så som Han blev Marias och Josefs Son, Människosonen.
Därför skrevs det om och om igen,sägs det om och om igen,att Min unika skatt,Jesus,är Människosonen,för att ni skall älska Honom som er egen Son. Vem? Er Gud! Så mycket finner sig Gud i,att han bor i era hjärtan ty ni är människorna,Hans älskade skapelser. Jag var också bara en människa som ni,men Jag sökte med enkelhet och kärlek att Himmelens Gud skulle bli mitt hjärtas Gud. Därför ropade Jag var dag: ”Min Gud,mitt hjärta”. Detta rop och min bön hörde Änglarna genomtränga Himmelen och de beundrade kärleken Jag hyste till Gud Fadern.
Jag ropade till Honom “Min Gud,mitt hjärta”.
Kan inte ni göra detsamma?
Känner ni inte att porten till Himmelen är kärleken till Gud?
Kan ni inte ta till er Guds nåd,som finns i Min Son?
Kan ni inte öppna famnen och ta emot Honom i er själ och göra Honom till er egen Konung?
Känner ni inte att Han är lyckan?
Att Han är den ändlösa nåden från Himmelen?
Känner ni inte att endast genom Honom kommer ni en dag att glädja er?
Alltså, sök efter Honom. Sök efter Honom!

(utdrag ur HIMMELENS DROTTNINGS SORG, fader Elpidius Vagianaki)

TRYCK