måndag 2 september 2013

STARTA EN GLOBAL BÖNEKEDJA OCH RÄDDA ER HEMORT
”STARTA EN GLOBAL BÖNEKEDJA

OCH RÄDDA ER HEMORT”

Gud talar till oss och säger:
Jag ber er alla att starta en bönekedja av kärlek runt er hemort, runt ert land, runt hela världen. En kedja av kärlek som skall ena er tro med Min kärlek. Om ni gör detta kommer många platser att räddas undan den katastrof som Lucifer och hans listiga demoner har förberett.

Jag vill att ni skall bedja var tredje timme, kl.6:00, kl. 9:00, kl.12:00, kl.15:00, kl. 18:00 och kl. 21: 00.
Det är meningsfulla timmar,ty var timme i Min Kyrka har stor betydelse i era liv. Jag vill inte att ni säger många ord. Jag vill endast att ni låter ert hjärta tala.


Tag ert radband, alla vet ni vilket värde den typen av bön har och säg enkelt:
”HERRE, JESUS KRISTUS, FÖRBARMA DIG ÖVER MIG”, säg detta trettiotre gånger, för att minnas Min Sons stora offer,efter trettiotre år, nära er på jorden.
”HERRE, JESUS KRISTUS, FÖRBARMA DIG ÖVER MIG”, säg detta regelbundet kl.6:00, kl. 9:00. kl.12:00, kl.15:00, kl.18:00,och kl.21:00. Jag vill att hela världen, allesammans skall mötas i bön dessa tidpukter, som om ni tänder ett ljus tillsammans. Ett ljus av kärlek, barmhärtighet och medlidande, när ni ber Mig att rädda er. Den elden kommer att bränna satan och förstöra hans listiga knep.

Men Jag önskar att ni ber ännu en liten bön. En bön som Jag skall lära er nu och som de barn som verkligen älskar Mig skall be:
”MITT HJÄRTAS GUD, DRÄNK MIG, MED DIN GUDOMLIGA KÄRLEK, DIN HELIGE ANDE OCH DET FULLKOMLIGA FÖRTROENDET TILL DITT GUDOMLIGA HJÄRTA”.
Den är kort, men mycket stark. Därför att mot Min Gudomliga kärlek, förlorar satan all sin kraft.

Skänk Mig denna bön och Jag skall förvandla allt hos er till välsingnelse. Och efter ett tag skall ni se vad Mina välsingnelser betyder, när ni uthärdar sådant som andra inte kan uthärda. När ni lever på ett sätt som andra inte skulle kunna leva på. När ni överlever när andra dör. När ni skall andas och leva,när andra skall andas luften och dö. När ni äter och lever, när andra äter och dör. När ni dricker och lever, när andra dricker och dör.
Då skall ni förstå värdet av gåvan som Jag skall ge till er, när ni ber denna bön till Mig.


”PANIK, KATASTROF OCH ÖDELÄGGELSE,

ÄR DET SOM KOMMER NU”

Tiden som ni lever i Mina barn är mycket grym, även om ni inte märker det. Bara de som vet, kan se hur tusentals människor gör sig färdiga till ett krig, för att med sina vapen kriga mot varandra. När ni ser hur de radar upp sina kärnvapen,vad förstår ni då? Att något fruktansvärt kommer att hända. Eller hur? Men det är helt enkelt så att Jag inte tillåter det att hända ännu. Jag kommer inte låta det fortgå en längre tid,utan det kommer att ske under en kortare tidsrymd. Jag skall inte tillåta deras hand att trycka på knappen, för att sätta igång det onda, ty Jag väntar fortfarande på att de sista av Mina barn skall förbereda sig. De som tror på Mig skall Jag rädda. De övriga, som säger att de tror på Mig, utan att tillhöra Mitt hjärta, ni har själva valt sorgen, smärtan och frestelserna. Panik, katastrof och ödeläggelse, är de tre scenerna som ni kommer att se nu, inte endast i ert land, utan över hela världen. Människorna kommer att bli förfärade av det som skall ske, som aldrig tidigare har hänt i världen och som aldrig har ödelagt den i så stor omfattning. Världen som Jag skänkte er för att ni skulle glädjas, överlät ni till satan om kom och fyllde era medvetanden och tankar med sitt stora mörker, för att ni skall utföra det han inte själv kan utföra. Satan själv, kan inte beröra världen. Det är endast människan,som gav honom rätt att styra världen, som äger den rättigheten. Vad gjorde satan åt det?  Han intog sin plats i listiga och sluga hjärnor så att de skall förbereda det han inte själv kan förbereda.


“OM NI ALLA BER TILLSAMMANS

KAN SATAN INTE FULLBORDA SITT VERK”

Men när ni alla ber tillsammans, om ni bildar en universal bönekedja, inte bara kring er egen hemort och ert eget land, utan på ett världsomfattande plan, då milliontals människor möts i bön på samma tider, så skall ni veta en sak: satan kan inte fullborda sitt verk och plågorna han kommer att orsaka, blir mindre än de han drömde om och enbart vad Jag tillåter. Jag lämnar det till er vilja. Ni beslutar!

Lyckliga är de som förstår vad Jag säger till dem nu.  Jag önskar att deras hjärtan skall öppna sig och ta emot Min Helige Ande, som i det skall utmåla Min kärlek och Mina önskningar.  De skall inte drabbas av något ont. Jag skall skydda dem som en mor skyddar sina barn.
Jag är sorgsen och sårad över dem som lämnar Mitt hjärta och Min famn, och själva väljer en okänd famn. Panikens,katastrofens och ödeläggelsens famn.

(utdrag ur predikan av fader Elpidius Vagianaki)

TRYCK