onsdag 5 mars 2014

Den Himmelska Kärlekens melodiDen Himmelska Kärlekens melodi


Gudaföderskan Maria

För alla oss som med stor längtan och åtrå önskar att komma in i Guds famn och få en smak av Den Gudomliga Kärleken genom den Helige Anden, så är säkerligen Guds Ljuvliga Moder Maria den enda som kan hjälpa oss och bli vår säkra  vägledare.
Hon är inte bara Guds söta Mor men allas vår Himmelska Moder.
En mor, öm och tillgiven, och som bara har en glädje, att vi alla hennes barn skall söka hennes Konung, hennes Gud, så som hon själv älskade och dyrkade Honom, med absolut tilltro.

Hon är den enda som lärt känna Guds Son, till och med från det ögonblick då Han blev till. Hon gav sitt blod åt Honom som skulle komma att gjuta Sitt blod på korset, för allas vår synd.
Hon ammade med moderlig dyrkan Honom som med himmelsk gudomlig moderlig kärlek älskar oss, för Han är den sanna Modern och Fadern för oss alla.
Hon led, hon grät och kände smärta för sin enfödde skatt, hon kände precis samma smärta som hennes Son känner för alla vilseledda varelser som befinner sig långt ifrån Faderns famn.


Hon är den enda som välsignats så mycket av vår Himmelske Fader, att hennes hjärta som var översvämmat av den Helige Anden och kärlek till Gud kunde förenas med Hans barmhärtiga hjärta.
Hon dyrkade Gud fader med hela sitt hjärta och ville alltid leva enligt Hans heliga önskan. Hon älskade honom på det enkla och oskyldiga sätt som ett litet barn, som helt och fullt litar på sin mamma och sin pappa.
Därför levde hon och visade hur vi tar den snabbaste vägen till Guds Famn, den absoluta tillitens väg, vägen till andlig barndom.
Den vägen får vi alla vandra tillsammans med henne, genom den fullständiga tilliten till hennes Son och vår Gud, till vår konung Jesus Kristus.
Låt oss lära av henne, hur hon som en moder och dotter, älskade Honom på ett fulländat sätt som sin Son och sin Gud.
Hon är den enda som kan visa oss hur vi kan lita på Honom som Gud, vår Själs Fader och försöka leva som Han gjorde, som det beskrivs i Hans Heliga Evangelium.
Vår underbara Moder Maria är den som med säkerhet kan föra oss till Gud Faders famn, då hon hjälper oss att mottaga den Helige Anden genom den Gudomliga Kärleken hon själv levde i.


Den bredaste vägen till Himmelen

Många kristna vill få reda på vilken är den bästa andliga vägen att vinna sin själs frälsning och att på ett säkert och enkelt sätt hamna i sin Gud Faders famn.
De många dagliga fel som vi gör på grund av våra mänskliga svagheter, gör oss besvikna och får oss att tro att det är väldigt svårt att bli räddad. Och fastän vi har stor lust till att motarbeta synden, kan vi ändå inte klara det så lätt, för vi faller allt som oftast i samma fel om och om igen. Resultatet blir att vi är andligt stressade och frustrerade på grund av besvikelsen.
Det är då vi alla frågar oss om det finns något sätt att klara det. Om det finns någon andlig väg som vi kan vandra med glädje och tillfredsställelse och som på ett enkelt sätt kan skänka oss en plats i Guds Rike.
Sannerligen, av alla de olika andliga vägarna som leder till himlen är det en som särskilt utmärker sig. Det som gör att den är speciell och olik alla andra är att vår Herre Jesus själv visade den som den enklaste och den mest glädjefyllda vägen till vår räddning.
Det är vägen genom andlig renhet (den renhet som ett barn har).

En gång då vår käre Jesus ville visa människorna vilken som är den största men också enklaste vägen att komma in i Guds famn, tog han ett litet barn i sin Gudomliga Faderliga famn och sade: "Om ni inte blir som små barn kommer ni inte att komma in i min Faders Himmelska Rike". Matt 18.3

Med dessa gudomliga ord ber Herren oss att bli små barn i enkelhet, oskuld, ödmjukhet och tillit.
Till skillnad från de övriga andliga vägarna som uppmanar dig att arbeta som en vuxen för att uppnå de gudomliga dygderna, så säger Herren här att vi måste bli små, som spädbarn i vår Himmelske Faders Famn.
För att kunna följa den vägen, ''Den barnsliga andlighetens väg'', måste vi först tro på att Gud samtidigt både är vår ömme Fader och tillgivna Moder och att vi inför Honom är Hans egna barn.
Som små barn i Guds famn, måste vi leva och uppföra oss precis som ett spädbarn beter sig mot sin älskade mamma. Det kan vi lätt förstå om vi betraktar de underbara stunder en spädbarns-mor upplever med sin lilla baby. För en mamma är hennes lilla barn ALLT, hennes dyrbaraste skatt, som hon inte byter bort mot något annat i världen.
Hennes kärlek höjer sig över den vanliga gränsen för kärlek och snuddar vid gränsen för den offervilliga kärleken.
Det är det perfekta uttrycket för den kärlek som vår Himmelske Fader hyser för alla sina barn, oss människor, och han bevisade den genom att offra sin Son för vår frälsning.
För ett spädbarn är dess moders hjärta och hennes välsignade barm allt!
Vid hennes bröst ammar det inte bara sin näring men också ömhet och tillgivenhet. I hennes famn, lugnad av den moderliga kärleken sover det tryggt som en liten ängel. Vid hennes bröst delar det också lekfullt med sig av sina leenden.  Moderns hjärta och barm är barnets verkliga boning. Precis så vill vår Himmelske Fader att vi skall vara i Hans barmhärtiga Faderliga och Moderliga hjärta.
Som de små barnen som ännu inte har hunnit forma personliga önskningar men som lutar sig mot sin mamma med fullkomlig tillit.
Deras beteende är okomplicerat för de har inte komplicerade tankar som de vuxna, som ofta förstör för sig själva i sina olika tankars virrvarr.
Vad de än bär i sitt hjärta säger de med en sådan enkelhet, ödmjukhet och oskuld. List och ondska är okänt för dem. Deras ord är bara dygd och de sprider behag! Aldrig kommer du från dem att finna giftighet, förtal, fördömande, som hos de vuxna.
Till och med när någon skrämmer dem eller gör dem illa, avlägsnar de sig från denne utan att tala om det eller döma, utan gömmer sig ännu längre inne i sin mammas famn. Där känner de tryggheten från den moderliga ömheten, kärleken och beskyddet.
Precis det är det som alla måste göra som vill följa den underbara och enastående vägen som den andliga renhetens väg innebär, och komma in i Guds hjärta som små barn.
Därför blir Gud Fader som en älskvärd spädbarns-mor, som med dyrkan omfamnar och beskyddar sitt barn.
Så vad skulle det lilla barnet egentligen ha att frukta?
För till och med om något skrämmer det, springer det utan dröjsmål till Gud Faders famn, för att ta skydd och linda sina barnaarmar runt den Himmelske Faderns Gudomliga hals. Det är det förtroendet som vår gode Himmelske Fader vill se från oss, för att han skall överskölja oss med den Helige Andens underbara välsignelser och Sin Gudomliga kärlek.
Kom alla och följ den underbara vägen genom andlig oskuldsfullhet som små barn i Gud Faders underbara famn.
För att lyckas måste vi be den Helige Ande att skänka oss Gudomlig upplysning för våra själar och fullkomlig tillit till vår himmelske Fader.
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kärleksförklaringens Bön till Gud Fader

Mitt hjärtas Gud, den oändliga Kärlekens Gud,

Min Himmelske Fader,

Gör mitt hjärta ett med Ditt Barmhärtiga hjärta,

för att jag skall älska Dig och dyrka Dig,

och vara barmhärtig mot hela världen.

* * *

Överskölj mig med Din Gudomliga kärlek,

och gör mig värdig att återgälda den kärleken utan gräns.

Jag erkänner Dig som mitt hjärtas enda kärlek

och jag ägnar min själ till din Enfödde Son Jesus Kristus,

vårt eget älskade Gudomliga Barn och vår sårade Konung.

* * *

Ta emot mig i din Faderliga famn

och göm mig djupt i Ditt Moderliga hjärta.

Sänd änglar att vakta min kropp, min själ

och mitt hjärta och för att i hemlighet lära mig,

 fullkomlig dyrkan, tillit och lydnad till

Din Heliga vilja, så att jag aldrig mer sårar Dig.

* * *

Jag ber och bönar ömt din älskade Dotter,

Drottning i Himmelen och på jorden,

Den Heliga Moder Maria, att ömt övertäcka mig

och lära mig hur jag skall skall älska Dig

gränslöst som ett barn.

* * *

Jag tror på Dig, jag dyrkar Dig och jag älskar Dig.

Ditt ödmjuka barn som kämpar i världen

och som väntar med längtan

att få komma till Din famn för alltid.

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(fader Elpidius Vagianaki)

TRYCK