söndag 16 mars 2014

NÄR MÅNGA BARN BÖRJAR ATT BE, SKALL MYCKET ONT OMSTÖRTAS!


 
NÄR MÅNGA BARN BÖRJAR ATT BE,

SKALL MYCKET ONT OMSTÖRTAS!Himmelen har något mycket viktigt att säga oss:

Jag önkar att få se Mina små oskyldiga barn, knäböja och be för de tre ondskorna som kommer (krig, hungersnöd och förtvivlan). Jag har möjlighet att förändra de världsliga händelserna, som skulle medföra stor olycka, det räcker med att Jag får se några oskyldiga barn knäböja och be:

”VÅR HIMMELSKE FADER, RÄDDA OSS FRÅN LUCIFERS ONDSKA, BEVARA OSS I DITT HJÄRTA, AVLÄGSNA DET ONDA FJÄRRAN IFRÅN OSS”.

Jag önskar att Jag kunde få se det, för att förändra de världsliga händelserna och förhindra Lucifer att utföra det han drömmer om. Men kommer ni att göra det?

För att detta skall kunna ske, måste det finnas mödrar som tar sina barn i famnen och ber tillsammans med sina barn, för det som skall komma. Kan ni göra det?

Kan ni, små flickor och små pojkar, tro på dessa ord och be:

Vår Himmelske Fader, förlåt oss för de fel som vi har gjort, och avvärj det onda som satan förbereder.”

Då skulle Jag höra er bön och göra det, men ni Mina små barn måste göra det, annars kommer bara vuxna uppskrämda människor att be till Mig, enbart för sin egen vinst och för att slippa råka illa ut. Vill ni barn göra det?

Detta frågar oss vår Gud och vår Fader.(utdrag från bandinspelad predikan av fader Elpidius Vagianaki)

fredag 14 mars 2014

DET ÄR EN TROSBEKÄNNELSE! TÄND ER OLJELAMPA TILL KRISTUS!DET ÄR EN TROSBEKÄNNELSE!
TÄND ER OLJELAMPA TILL KRISTUS!
Och gör motstånd mot de sluga budskapen från televisionen...


Jag tycker att ni skall skaffa en ikon av Kristus, och en ikon av (Madonnan) Maria, och en oljelampa. Tänd er oljelampa NU.

DET ÄR EN BEKÄNNELSE NU!  Just NU, glöm inte det. Ty det är en trosbekännelse! Varhelst  det finns ett ljus från oljelampan under ikonen,blir satan förskräckt.  Varför? Därför att när vi tänder rökelse och bekänner Kristus, blir han rädd, eftersom han med vårt medgivande redan besitter vårt hem, genom televisionen.

Han har genom televisionen lyckats förorena alla människor. Han har även förorenat hela ert hem. Därför att där det hörs hädande ord, där det hörs djävulska saker, där det hörs och skådas äktenskapsbrott, mord, dödande, hor, i en enda blandning, vem är det som förespråkar detta? Satan!

Sker inte allt detta genom televisionen? Sitter ni inte alla, skönt tillbakalutade i era fåtöljer, för att se och uppleva allt detta?

Kanske ni säger ”ja, men jag gör inte det som jag ser på TV”. Och vem säger att ni inte blir påverkade ändå?  Vem har sagt att ni inte fyller ert hjärta med vad ni ser? Vem har sagt att det inte är satan, som talar till er? Han undervisar er genom televisionen! Ni kanske säger ”om jag vill så förkastar jag den läran”.

onsdag 5 mars 2014

Den Himmelska Kärlekens melodiDen Himmelska Kärlekens melodi


Gudaföderskan Maria

För alla oss som med stor längtan och åtrå önskar att komma in i Guds famn och få en smak av Den Gudomliga Kärleken genom den Helige Anden, så är säkerligen Guds Ljuvliga Moder Maria den enda som kan hjälpa oss och bli vår säkra  vägledare.
Hon är inte bara Guds söta Mor men allas vår Himmelska Moder.
En mor, öm och tillgiven, och som bara har en glädje, att vi alla hennes barn skall söka hennes Konung, hennes Gud, så som hon själv älskade och dyrkade Honom, med absolut tilltro.

Hon är den enda som lärt känna Guds Son, till och med från det ögonblick då Han blev till. Hon gav sitt blod åt Honom som skulle komma att gjuta Sitt blod på korset, för allas vår synd.
Hon ammade med moderlig dyrkan Honom som med himmelsk gudomlig moderlig kärlek älskar oss, för Han är den sanna Modern och Fadern för oss alla.
Hon led, hon grät och kände smärta för sin enfödde skatt, hon kände precis samma smärta som hennes Son känner för alla vilseledda varelser som befinner sig långt ifrån Faderns famn.

SÖK DEN HELIGE ANDEN...

SÖK DEN HELIGE ANDEN...
Och Den skall förvandla er, från att vara enkla lärjungar, till att bli Hans Apostlar!

 De tolv Apostlarna, blev Apostlar, inte endast för att de var Hans lärjungar, inte endast för att de kände Honom, inte endast för att de älskade Honom, inte endast för att de lyssnade på Hans läror...
De blev Apostlar, när Han från himmelen sände ner Sin Helige Ande. Ända tills dess var de Hans enkla lärjungar. När Han sände dem Sin Helige Ande, blev de Hans Apostlar.
Och idag vill Han betona detta till oss alla.
Det är inte tillräckligt att vi tror på Honom, känner Honom och älskar Honom.
Han önskar att vi söker efter Honom, inte bara för att bli lärjungar, utan för att bli Hans Apostlar, så att Han kan sända oss Sin Helige Ande. Han kallar oss alla att bli Apostlar i denna tid, en era innan Antikrist.
Han vill att vi skall be Honom om Hans Helige Ande, så att Den kan förvandla oss från svaga till starka, från ohövliga till tillmötesgående, från låga till upphöjda, från lågt tänkande till högt tänkande, från betydelselösa till betydelsefulla, för detta vill inte satan. Han vill att vi skall vara betydelselösa och värdelösa. Det är därför han plågar oss och förödmjukar oss.
Men Den Helige Anden vill göra oss till värdefulla liljor i Guds hjärta!

(utdrag ur predikan av fader Elpidius Vagianaki)

SATANS FYRA ILLALUKTANDE AROMERSATANS FYRA ILLALUKTANDE AROMER

Idag vill jag att vi startar vår bönekedja. Håller ni med? Men ni bör också försöka att förbättra er.
Ge akt på satans fyra illaluktande aromer, som Gud kallar dem. Vet ni vilka de är?

- De många ORDEN
- FÖRDÖMANDEN
- EGOISM och
- AVUNDSJUKA
Den som besitter dessa illaluktande aromer, kan aldrig nå fram till Gud.

Var ödmjuka mot varandra. Du man, var ödmjuk och fylld av kärlek till din kvinna. Och du kvinna, var ödmjuk. Det är inte en nackdel att uppföra sig naturligt och ödmjukt mot sin man. Och ni vänner emellan, det är inte bra, om ni är avundsjuka på varandra.  Det är också en stor dumhet att tro att ni är bättre än alla andra. Gör ni så?  Innan ni går till sängs, knäpp era händer, knäböj vid er säng och säg:
”Min Gud, jag ber Dig att förlåta mig för alla de fel som jag har gjort idag. Jag vill också tala om, att jag känner en gränslös tacksamhet i mitt hjärta till Dig, min Fader och min Gud”.
En annan liten bön, som vi har bett många gånger och som ger stor styrka:
”Mitt hjärtas Gud, dränk min själ med Din Helige Ande och Din gudomliga kärlek”.

(utdrag ur en bandinspelad predikan av fader Elpidius Vagianaki)

onsdag 1 januari 2014

JESUSBARNET VILAR I DE HJÄRTAN SOM ALLTID OMBESÖRJER ATT VARA FRIDFULLA!
JESUSBARNET VILAR I DE HJÄRTAN SOM ALLTID OMBESÖRJER ATT VARA FRIDFULLA!

Det lilla Jesusbarnet, kan inte komma in i ett oroligt hjärta, ty Han söker efter moderliga hjärtan, som strävar efter att alltid vara fridfulla.

Ett hjärta som sprider frid...
Ett hjärta med fridfulla tankar...
Ett hjärta med fridfulla ord,
Ty bara friden skänker glädje och lycka...

Vem kan inte vila i ett fridfullt hjärta, som är fyllt av en naturlig kärlek till alla?
Vem får inte frid och ro hos en människa, som hyser fridfulla tankar?
Detta begär Jesusbarnet av oss, för att få frid och vila!

(utdrag ur en bandinspelad predikan av fader Elpidius Vagianaki)

TRYCK