måndag 14 oktober 2013

ÄDELSTENARNA I GUDS KRONA
ÄDELSTENARNA I GUDS KRONA

Det här, vill den ende verklige Fadern i hela världen, vår himmelske Gud, säga till alla sina barn:

“Låt Mig komma in i era hjärtan och där skall ni lära er hemligheten, om hur mycket Jag älskar er.
NI ÄR ALLA, ÄDELSTENARNA I MIN GUDSKRONA! 
Det är ni som smyckar jorden och ger glädje till hela skapelsen. Hela Min skapelse gjorde Jag för er, Mina barn, ty ni är det mest värdefulla som Jag, er himmelske Fader, har skapat.
Därför vill Jag att ni ALLTID skall finnas i Min värdefulla krona. Ordet ALLTID vill Jag att ni aldrig glömmer.
Jag blir inte skrämd, inte sorgsen, eller mycket upprörd, när Lucifer med sina fruktansvärda knep, försöker att få er loss ur Min värdefulla krona. Och Jag blir inte rädd, Jag blir inte skrämd, om ni blir smutsiga på grund av olika mänskliga svagheter. Det enda som skrämmer Mig är om Lucifer lyckas, inte endast att få loss er därifrån, men att med sina sluga knep skada er och slå sönder den värdefulla ädestenen.
Hur skall den då kunna klistras tillbaka igen?

Men ni måste veta att ni inte skall vara rädda, om någon gång, era mänskliga svagheter, svärtar ner den ädla stenen, som ni är.
Ty Jag vet att,
OM NI LÄMNAR ETT FÖRLÅT OCH EN TÅR PÅ MIN ÄDELSTEN, SÅ BLIR DEN REN.
Och sedan kommer Jag som er tillgivne Gud och Fader att till fullo rentvå er med Min Sons Blod. Och därefter skall Jag torka bort allt som är smutsigt och syndigt.
Var därför inte rädda när ni gör fel!
Misströsta inte, när ni gör fel!
Lämna inte Mitt hjärta, när ni gör fel!
Det är inte lätt för Lucifer att vinna er!
Han kan störa era kroppar, han kan plåga er, men ert hjärta, som är Min ädelsten, det kan han inte vidröra, om ni inte själva överlämnar er till hans famn och hans händer”...

(utdrag ur predikan av fader Elpidius Vagianaki)

TRYCK