fredag 13 september 2013

FÖRLÅT MIG, JAG TACKAR DIG, JAG ÄLSKAR DIG, MIN GUD!
FÖRLÅT MIG, JAG TACKAR DIG, JAG ÄLSKAR DIG, MIN GUD!

Kyrkosångaren sjunger: ”Ärad vare Gud”!
Vad är vackrare än att ära Honom som är både din Fader och din Välgörare. Vi kom alla till Kyrkan idag. Somliga av vana, andra för att lova Herren, andra för att tacka, eller för att be Honom om förlåtelse.
Det är tre saker som Gud verkligen tycker om. Det har vi sagt många gånger.

1.NÄR EN MÄNNISKA ÄR ÖDMJUK
OCH BER GUD OM FÖRLÅTELSE.
Att lära sig att be om förlåtelse för sina fel, är en stor sak.
Gud blir mycket belåten när Han ser en ödmjuk människa.
Guds högsäte är ödmjukhet!
Helvetets skräck är ödmjukhet!
Vill du fördriva en djävul?
Var ödmjuk.
Vill du ta in Gud?
Var ödmjuk. Det är basen på vilket du befäster allt gott.
Men enbart ödmjukhet är inte tillräckligt. Du måste lära dig att säga förlåt.
Du måste lära dig att vara tacksam.

2.DET FINNS ETT FINT ORD, SOM VI ANVÄNDER REGELBUNDET. ORDET “TACK.”
Tacksamheten. Det är en viktig sak, att en människa lär sig att säga:
”Jag tackar Dig min Gud”.
Att tacka Honom för allt gott Han ger oss. Att tacka Honom för luften vi andas. För våra barn. För vår partner. Det är en viktig sak. När en människa säger tack till Gud, då öppnar sig hela himmelen. Nyckeln som öppnar porten till himmelen är tacksamhet.
När du med ödmjukhet bulltar på porten och ber: ”min Gud förlåt mig, för alla mina fel”, så hör Gud och säger:, “ mitt barn kommer och bulltar på min port”. Men för att porten skall öppnas, behövs ännu ett litet ord. Vilket?
“Min Gud, jag tackar Dig.”
Tacksamhet, är att lära sig att säga tack.

3. ORDEN “JAG ÄLSKAR DIG.”
Även om de två första orden är så vackra, så att Gud hör dem och öppnar porten, finns det ett annat, vackrare ord, ömmare, mer tillgivet, mer himmelskt, som gör att Gud blir ett med oss. Ordet som en mor säger till sitt lilla barn. Ordet som de förälskade säger till varandra. Ordet som alla vill höra för att känna sig glada och lyckliga. Ordet, ”Jag älskar dig.”

TRE VÄLSIGNADE ORD GAVS TILL OSS FRÅN HIMMELEN!
TRE ORD SÅ STARKA, SÅ ATT EN MÄNNISKA KAN BLI RÄDDAD UR AVGRUNDENS DJUP, OCH UPPLYFT TILL HIMMELEN.
TRE VÄLSIGNADE ORD: ”FÖRLÅT. TACK. JAG ÄLSKAR DIG”.

Om två ord ”Förlåt och Tack”, får Guds hjärta att skälva av glädje för sitt barn, så finns det ett annat ord som ger Gud hjärtklappning. Det ordet är ”Jag älskar Dig”.
Orden “JAG ÄLSKAR DIG”, kan ingen motstå. När du hör de orden tror du att du befinner dig i Paradiset. När de som säger dem, verkligen menar dem. Hur många gånger säger vi inte de orden, utan att riktigt förstå dem, mena dem, eller tro på dem. Ibland säger vi :
”Jag älskar dig, min vän”. Men kanske svaret blir:”Nej du, om du älskade mig, varför förtalade du mig? Om du älskade mig, varför sade du så många osanna saker om mig?”
Det betyder att orden i sig själva inte räcker. Ditt hjärta måste först känna dem och sedan kan du uttala dem.
Om ditt hjärta verkligen känner, det munnen sedan säger, påminner det om ett vulkanutbrott, där orden är om elden och lavan som kastas upp mot himmelen. Därför blev människan till, för att vara som en vulkan, full av kärlek att ge ut.
Vi måste skänka kärlek för att vara lyckliga. Både ni som äkta par och ni som föräldrar.
Men först och främst måste vi älska, för att himmelen skall vara nöjda med oss!

(utdrag ur predikan av fader Elpidius Vagianaki)

TRYCK