fredag 23 augusti 2013

ÄNGLARNA – VÅRA BÄSTA VÄNNER!ÄNGLARNA – VÅRA BÄSTA VÄNNER!

Hemligheten med vänskapen är en stor sak. Du söker efter en människa att älska,att lyssna till och att lita på. Alla undrar var den människan finns. Eller hur? Alla älskar vi litegrann. Delvis lyssnar vi och litar på någon.
Likväl, existerar det vissa varelser som älskar fullständigt,lyssnar fullständigt och litar på fullständigt. Dessa varelser är de enda på jorden och i himmelen som äger det fullständiga, och det är ÄNGLARNA.

De Älskar Gud fullständigt, de LITAR på Honom fullständigt och de LYDER Hans ord fullständigt!

De har ingen egen lag.
De har ingen egen önskan.
De har ingen egen vilja.

Ty deras önskningar, kärlek och tro är precis densamma som Guds tro. Det är därför de är de mest älskvärda varelser på jorden och i himmelen. De är vad Gud är. Varför? Deras vilja är densamma som Guds vilja.
Är Gud kärlek? Är också de kärlek.
Är Gud mild? Är också de milda.
Är Gud fridfull? Är också de fridfulla.
De vill inte göra något som Den de älskar och dyrkar, inte vill. Jag upprepar. De vill inte göra någonting som inte Gud vill. Varför?
Därför att de tror på Honom. De dyrkar Honom, och de älskar Honom.

Änglarna är människornas bästa bundsförvanter, våra BÄSTA VÄNNER, och älskvärda beskyddare. Till denna vänskap kan vi alltid vända oss utan fruktan.

·         De är de enda vännerna,som vad du än ber om,tar det till sina hjärtan och för det vidare till Gud ,ty de vill alltid hjälpa dig.

·         De är de enda som aldrig överger dig i livet! Till din sista stund kommer de att finnas bredvid dig och i ditt samvete, för att visa dig vad som är gott, rätt och riktigt, så som deras gode Gud vill.


·         De är de enda som ber dig att tro fullständigt, att älska fullständigt, att åtfölja fullständigt. Ty de är själva fullständiga. De vet att lycka och tro utan kärlek inte existerar. De vet att om du inte ger dig själv, helt och fullt till Gud, kan du aldrig bli lycklig. Detta undervisar de, och önskar av de människor som Gud har skänkt dem.

·         De, är GÅVAN vi får vid dopet och som aldrig lämnar vår själ, ty det är de som överlämnar vår själ till Gud.

Det står i Evangeliet att våra änglar ser Guds ansikte och ger upplysningar om själen de har i sitt förtroende. De ingriper inte i vårt oberoende för Gud skapade oss fria och självständiga. De gråter över våra felsteg och glädjer sig över våra dygder. De är vänner, ber du dem”håll min hand”så kommer de att hålla din hand. Om du ber” snälla du låt mig vara i fred” så låter de dig vara i fred,ty de har lärt sig lydnad.
Därför vill de gärna lära oss LYDNAD.
Lydnaden anses inom kristendomen och av präster, nunnor och munkar, som bas till alla dygder. Inte bara för att den är en dygt i sig själv utan för att den är vägen som leder människan till Himmelen!
Den fullständiga lydnaden kommer ur en fullständig tillit och kärlek till Gud!

(utdrag från predikan av fader Elpidius Vagianaki)

TRYCK