måndag 26 augusti 2013

BÖNENS TYSTNAD


“MÖDRAR, LÅT OSS LÄRA KÄNNA HEMLIGHETEN MED BÖNENS TYSTNAD! DÅ KOMMER VI ATT MÄRKA HUR GUDS NÅD RIKLIGT SKÖLJER ÖVER OSS OCH VÅR FAMILJ”.

Jag vill så gärna tala om till alla mödrar,hemligheten hur man får tillbaks Guds nåd och lycka.
Vi är omedvetna om den hemligheten,ty vi lever inte så.
Den hemligheten gör att Gud får kontakt med själen!

En eremit kämpar i ensamhet i många år med andliga övningar,som böner,ånger och knäböjelser och andra svåra offer, för att uppnå Guds nåd och den HELIGE ANDEN i sitt hjärta. Eller hur?

Människorna i världen skulle kunna uppnå mycket,utan avund till eremiterna och asketerna,som går långt av kärlek till Gud för att fyllas av Hans Helige Ande!
Ja, ni mödrar skulle på ett enklare sätt kunna likna dem och uppnå precis samma saker,det räcker med att ni endast erövrar denna dygd:

Dygden som Herrens Moder ägde, den ”BÖNENS TYSTNAD”.

Jag talar inte om den enkla tysnaden, ty den kan ge själen både gott och ont. Munnen kan vara tyst men ditt sinne och ditt hjärta kan vara fyllda av ursinne och ilska. Även när du inte talar kan dina tankar vara fulla av oreda, fulla av slughet och elakheter. Vad kan Gud göra med en sådan tystnad?

Gud vill att ni mödrar skall äga en BÖNENS TYSTNAD, alltså:
1. MUNNENS TYSTNAD,
2. TYSTNAD AV OREDIGA TANKAR,
3. TYSTNAD AV GAGNLÖSA ÖNSKNINGAR!

Över dessa tre vill vår Gud råda.
Över vår mun,våra tankar och våra hjärtan!
Så kan vi likna Guds Heliga Moder...
När vi byter ut de många orden mot hjärtats BÖN!
                                                                                                                                                
När vi istället för att hysa onda och underliga tankar,börjar förlåta felen hos andra och bara ge näring åt GODA TANKAR, och när vi istället för världens glädjeämnen, i vårt hjärta längtar efter HIMMELENS NÅD!

Jag önskar att alla mödrar skall uppnå denna dygd!
Därför att bönens tystnad, lämnar till varje moders själ, nyckeln som öppnar dörren till Paradisets Himmelska välsignelser!

”BÖNENS TYSTNAD” alltså, med munnen, med tankarna och hjärtat... så får vi känna doften av Guds nåd skölja över oss och vår omgivning... vår make och våra barn!!!

(utdrag ur predikan av fader Elpidius Vagianaki)

TRYCK