torsdag 11 juli 2013

HUSTRU ÄLSKA DIN MAKE, INTE ENDAST SOM DIN MAN...HUSTRU ÄLSKA DIN MAKE, INTE ENDAST SOM DIN MAN, UTAN SOM OM HAN VORE DITT BARN! - ♥ ჱܓ


Ni kvinnor håller hemmet i era händer! Ni mödrar har barnen i era händer! Ni som makor har möjlighet att bringa lycka i ert äktenskap!

Vet ni varför?
Därför att på ditt handlande, beror kärleken och lyckan hos din man och dina barn. Tänk efter och fråga dig själv om inte de flesta problemen i ert hem har berott på hur du utrycker dig och på det lilla tålamod du har med din make och dina barn. Jag skall ge er ett litet exempel: Jag, Fadern i himmelen vill inte gräla på mina döttrar, ty de tillhör Mitt Hjärta. Jag skall påminna er om en liten historia och då skall ni själva förstå vad Jag begär av er:

-Ni har barn. Men är era barn alltid snälla och lugna?
-Nej, de är sällan vettiga. De ställer ofta till oreda med sina upptåg och påhitt, ofta gör de saker som inte ger ditt modershjärta glädje. När de växer upp lite kommer de kanske hem för sent, de kommer att lära sig fula ord och dåligt beteende utanför hemmet och ni kommer då som deras mödrar att konstatera att det uppstått problem och ställa frågan:
 ”Vad skall jag göra nu?”  De yttre påverkningarna är oftast så stora, så att ni många gånger tappar kontrollen över sorgen som era barn inger er.

- Men vilken mor överger sitt barn?

- Vilken mor har modet att säga till sitt barn:
”Därför att du är oförståndig, bedrövlig och sorglig, därför att du gjort dumheter, gå härifrån och kom inte tillbaka hem!”

-Gör mödrar på det viset?
-Nej.

-Vad är det som gör att ni behåller era barn i hemmet, när de gör så tråkiga och dumma saker?
-Är det inte moderskärleken?
-Är det inte för att ni älskar och dyrkar era barn?

Nu, till en annan sak:
-Om maken som Gud skänkt er, liknar eller liknade era barn och gör samma oförståndiga, bedrövliga och sorgsna felsteg, hur uppför ni er då emot honom? Det är svårt att förlåta honom! Det är svårt att stå ut med honom! Det är svårt att tala med honom! Det är svårt att lyssna på honom! Men det är mycket lätt att öppna dörren och säga: ” Ut härifrån och kom inte tillbaka!” –Är detta lögn? –Nej.
Alltså, Jag som din Gud och Skapare, som din Fader och din Moder, som lever mitt ibland er, frågar dig kvinna:

-Hur älskar du egentligen din make?

-Vilken form av kärlek hyser du för honom?

-Varför har du inte inkluderat honom som ett av dina barn?

-Varför var det inte möjligt för ditt modershjärta, att  likna kärleken mellan man och kvinna med den högsta och dyrkande kärleken, som du känner för dina barn, och lyckas med att få honom tillbaka?

Du begär av Mig , att rädda människor, genom att du talar och lär ut kunskapen om Kristus. Men du har ju inte ens räddat din egen man! Du har ju inte ens försökt att hjälpa din egen man?

Jag  skall inte nämna männen, då de med sitt oförstånd inte kan begripa Min vilja. De är inte nära Min vilja. De uppför sig inte som män i sina hem, som Jag har välsignat.
Nu skulle Jag vilja tala speciellt till er mina egna döttrar:

-Hur kan det dofta myrra i era hem, då er mun inte ger ut myrra? När ert hjärta inte ger ut myrra? Då era tankar inte är fyllda med väldoft?

-Vilken väldoft kan ni väl sprida om era tankar ständigt är sysselsatta med elakheter, grymheter och illvilja?

-Vilken väldoft kan väl komma från ett hjärta, som inte är fyllt av kärlek, barmhärtighet, medlidande och tolerans?

Från denna uselhet, för det är verkligen uselt att inte kunna förlåta, kommer det många bittra ord, giftet från tankar och hjärta. Jag frågar dig:

-Uppnår du något gott med dessa ord?
Ditt barn kan säga till dig: ” OK mamma. Sluta nu, jag vill inte höra mera”, så tystnar du av kärlek till ditt barn.

-Varför tystnar du inte emot din man?
-Varför har du inte styrkan att hålla tyst?
Ser ni, denna enda sak visar att ni inte kan sprida väldoft (bära myrra).

Mina Myrrabärare (vid Jesus grav), de som älskade Mig, var de första som gav Mig en plats i sina hjärtan och som genom Min kärlek, älskade sina makar, inte endast som sina män, utan även som sina barn. Tänk på att göra likadant, Mina kära döttrar!

(utdrag från en predikan av fader Elpidius)

TRYCK