måndag 19 augusti 2013

DEN HELIGE ANDEN I ÄKTENSKAPETS MYSTERIUM
DEN HELIGE ANDEN I ÄKTENSKAPETS MYSTERIUM

Vår Herre, vill säga till alla gifta par:
När Jag enade er i Äktenskapets mysterium,fick ni inte bara Min välsignelse. Nej. Jag fyllde era hjärtan med Min Helige Ande,därför att genom den Helige Anden får ni den unika möjligheten, att inte endast vara förälskade kroppsligen, som förintas,men att vara förälskade i själen, så att ni kan nå fram till Mig!

MÄNNEN kan ha fysiska prövningar...
Därför gav Jag kvinnorna stor styrka i kärlek och dyrkan, stor styrka i tillgivenhet,för att kunna tygla betslet på hästarna, som är männen. Vi beundrar alla, hästarnas skönhet. Men det behövs ett betsel,så att ryttaren kan styra sin häst som stolt lyder direktiven. Trots denna oansenliga lilla lina, som enar hästens huvud med ryttarens händer, är den tillräckligt stark för att få hästen att lyda.


Kvinnor, i denna lilla lina, lade Jag ner den verkliga kärleken för att ni skall styra er makes oroliga och trotsiga själ!

KVINNOR, jag vill att ni skall veta att om ni inte ber Mig om den GUDOMLIGA KÄRLEKEN, så kommer ni inte ha styrkan att älska varandra!

Hur mycket ni än försöker att hålla kärleken vid liv i ert hem och påstår att ni älskar varandra,lyssnar på varandra och  bryr er om varandra,så kommer ni inte ha styrkan att lyckas med det,ty er styrka är svag. Men Min styrka är stark därför att den är Min Helige Ande.

DEN, MIN HELIGE ANDE VILL JAG ATT NI KVINNOR BER OM,så att era själar blir som oljedosor,som när de öppnas utgjuter en underbar doft i sin omgivning!

(utdrag från predikan av fader Elpidius Vagianaki, Söndag Myrrabärerskorna)

TRYCK