torsdag 29 augusti 2013

DEN ENKLA MÄNNISKAN ÄR GUDS HJÄRTEBARN
«DEN ENKLA MÄNNISKAN ÄR GUDS HJÄRTEBARN»

·       Den enkla människan, det enkla barnet, som behagar mig med sin fullständiga tillit, är Mitt hjärtas barn, säger Herren.
·       Den okomplicerade människan klagar inte även om den inte blir uppmärksammad i ett sällskap, utan åsidosatt, något som Jag tillåtit för att visa den människans värde. Den människan klagar inte och säger inte «Varför uppmärksammar Du de andra och inte mig?»
·       Den ödmjuke tar alltid självmant den sista platsen. Jag tar honom från den sista platsen och sätter honom på den främsta platsen, som är i Mitt hjärta. Det barnet blir inte sårat, när det inte får främsta platsen, och när människor tanklöst förödmjukar det och dess förstånd. Det barnet bara accepterar det, för dess glädje är inte det världsliga, och inte människorna, inte heller deras verk. Dess glädje är Jag! Och jag lever i detta barn.

·       Mitt okomplicerade barn förvandlar alla de bittra ord det får höra till böner.
·       Om det lider av olika sjukdomar hittar det alltid en anledning att säga att det själv är orsaken, även fastän det inte är så. Då välsignar Jag det , för till och med på den väg som är det stora offret, med tålamod i smärtan, så prisar det barnet Mig.
·       Du kommer aldrig att få uppleva att en okomplicerad människa säger «Men varför Gud, hände detta mig?» för alltid litar den människan på Mig och säger till Mig: «Min Gud, Du vet allt om mig!»
·       Mitt enkla barn vill inte ha tusen andra saker i huvud och hjärta. Bara Jag räcker för honom. Därför går det enkla barnet genom livet glatt och välsignat, för Jag lever i Honom och Han lever i mig!
·       Mitt okomlicerade barn söker sig till Mig att tala med Mig långa stunder, för det vet att det är ett litet otryggt barn, sårbar i världen, och då ber det om Mitt beskydd., Min kärlek, Min ömhet, Min trygghet. Och Jag ger det till det barnet med öppna armar, för det är min Enfödde!
·       Och om det händer att jag överger det för en liten stund, för att pröva dess styrka och dess tålamod och för att se om det har fullständig tillit, det där enkla barnet, då väntar det tålmodigt på den stund, då Jag skall komma in i dess hjärta igen för att vi skall enas, Jag och Mitt barn tillsammans.

(utdrag från predikan av fader Elpidius Vagianaki)

TRYCK