söndag 16 mars 2014

NÄR MÅNGA BARN BÖRJAR ATT BE, SKALL MYCKET ONT OMSTÖRTAS!


 
NÄR MÅNGA BARN BÖRJAR ATT BE,

SKALL MYCKET ONT OMSTÖRTAS!Himmelen har något mycket viktigt att säga oss:

Jag önkar att få se Mina små oskyldiga barn, knäböja och be för de tre ondskorna som kommer (krig, hungersnöd och förtvivlan). Jag har möjlighet att förändra de världsliga händelserna, som skulle medföra stor olycka, det räcker med att Jag får se några oskyldiga barn knäböja och be:

”VÅR HIMMELSKE FADER, RÄDDA OSS FRÅN LUCIFERS ONDSKA, BEVARA OSS I DITT HJÄRTA, AVLÄGSNA DET ONDA FJÄRRAN IFRÅN OSS”.

Jag önskar att Jag kunde få se det, för att förändra de världsliga händelserna och förhindra Lucifer att utföra det han drömmer om. Men kommer ni att göra det?

För att detta skall kunna ske, måste det finnas mödrar som tar sina barn i famnen och ber tillsammans med sina barn, för det som skall komma. Kan ni göra det?

Kan ni, små flickor och små pojkar, tro på dessa ord och be:

Vår Himmelske Fader, förlåt oss för de fel som vi har gjort, och avvärj det onda som satan förbereder.”

Då skulle Jag höra er bön och göra det, men ni Mina små barn måste göra det, annars kommer bara vuxna uppskrämda människor att be till Mig, enbart för sin egen vinst och för att slippa råka illa ut. Vill ni barn göra det?

Detta frågar oss vår Gud och vår Fader.(utdrag från bandinspelad predikan av fader Elpidius Vagianaki)

TRYCK