lördag 9 november 2013

HEMLIGHETSFULLA ORD, SOM JESUS SADE FRÅN DJUPET AV SITT HJÄRTA, UPPIFRÅN KORSET
...HEMLIGHETSFULLA ORD, SOM JESUS SADE FRÅN DJUPET
AV SITT HJÄRTA, UPPIFRÅN KORSET...

Till och med från Korset talade Han älskvärt...
Han talade ord, som aldrig blev nedtecknade...
Han talade ord, som vi aldrig har läst i Evangeliet...
Han talade ord, som kom från djupet av hjärtat hos denne Oskyldige...

Uppifrån Korset, vänder Han sig ännu en gång till oss och säger, till var och en av oss:
”JAG DYRKAR ER MINA BARN, Jag älskar er, ty ni är Mina små barn.
För er skull steg Jag ned från himmelen till jorden, för att lida, att såras och visa er hur mycket Jag älskar er! NI ÄR MITT HJÄRTAS BARN, även om ni sårar Mig, även om ni korsfäster Mig, även om ni sätter en törnekrans på Mitt huvud.
Men Jag kommer aldrig att upphöra att ha er i Mina tankar...
Och från Mitt hjärta, det som ni sårade med lansen, skall Jag aldrig sluta att ropa till er, att...
“JAG DYRKAR ER OCH JAG ÄLSKAR ER!”
Satan kunde leja er, att spika fast Mina fötter och Mina händer, men nu vandrar Jag fritt i alla de hjärtan som älskar Mig.
I alla de hjärtan som vill göra Mig till deras Konung, ty satan trodde, att genom att korsfästa Mig, skulle han kunna hejda Min kärlek till er, han trodde att han skulle kunna hejda Min nåd och barmhärtighet till er.
Men han gjorde den ännu större, ty det är Mina sår, som försonar era många fel framför Min himmelske Fader.
Därför begär Jag ingenting ifrån er.
Endast att ni förstår Mitt lidande!
Att ni förstår detta oöverträffade offer, som Jag gör för er och att ni upphör med att såra Mig...
JAG ÄLSKAR ER... älskar ni Mig?

(utdag ur predikan av fader Elpidius Vagianaki)

TRYCK