måndag 18 november 2013

DE KRISTNAS ANDRA STORA STYRKA!
DE KRISTNAS ANDRA STORA STYRKA!

Jesus säger:
“ÄLSKA MIG SOM DEN TOLVÅRIGE JESUS, som den lille pojken som vill hålla er i handen och tala till er, som till Sina små syskon, om Himmelrikets storslagenhet!
Men, Jag vill också undervisa er om något annat.
Så som Jag, som tolvåring, var lydig mot Mina föräldrar, vill Jag att ni skall vara lydiga mot Min Fader och Gud. Om ni verkligen efterlever Min Faders vilja, så som Jag gjorde, skall ni bli välsignade. Jag gjorde aldrig Min egen vilja här på jorden, utan endast Min Faders vilja. Jag underkastade Mig ända tills döden, döden på ett kors.


GRUNDEN FÖR ALLA VÄLSIGNELSER I ERA LIV, UTGÅR IFRÅN ER LYDNAD TILL MIN FADERS VILJA!
Detta är er andra styrka. Den kommer att skänka er många välsignelser, som ni aldrig har kunnat föreställa er”.

(utdrag ur predikan av fader Elpidius Vagianaki.”DE KRISTNAS FEM STYRKOR”)

TRYCK