torsdag 21 november 2013

DE KRISTNAS TREDJE STORA STYRKA!
DE KRISTNAS TREDJE STORA STYRKA!

“Älska Mig som er lärare!
Vid Den Heliga Portalen presenteras Jag alltid, då Jag välsignar er, med ett Evangelium i Min hand. I Evangeliet står det inte många ord. Om ni öppnar Mitt Evangelium så skall ni se, att Jag endast gjorde underverk. Alla dess sidor är fyllda av underverk, ty Min önskan är, att i era liv, utföra det största underverket, ATT FÖRENA ER MED MIN FADER!
Och för att Jag skall kunna förena er med Min Fader, måste ni skänka Honom tre saker:
-ERT HJÄRTA måste dyrka Honom.
-ERT FÖRSTÅND måste tänka på Honom gudomligt.
-OCH ER MUN måste tala med tacksamhet”.

Han begär ingenting annat. Om ni skänker Honom detta, kommer det att hända underverk i era liv!

(utdrag ur predikan av fader Elpidius Vagianaki. “DE KRISTNAS FEM STYRKOR”).

TRYCK