måndag 14 oktober 2013

FÖRÄNDRA DITT LIV!
FÖRÄNDRA DITT LIV! ÅNGRA ER FÖR ERA FEL OCH SYNDER!

Var dag gör det Mig ont att se det ni gör mot Min enfödde Son. Jag lider oavbrutet när Jag var dag och var minut ser hur ni sårar Min Son, med era fel. Och det värsta av allt är att ni inte har den elementära hövligheten att säga ett förlåt.
Men nu kommer Jag att lida ännu en gång, för det som Jag skall tillåta att hända er, så att ni kanske ångrar er. Jag skall återhålla Hans vrede, endast när Jag ser er ånger!
Hur länge, säger Jesus, skall Jag vädja till Min Fader att vara barmhärtig och inte låta Sin rättvisa vrede, Sin fostrande vrede, gå ut över er? Hur länge?
Var dag bönfaller Jag Honom, och erbjuder Honom Mitt Ärbara Blod, Mitt största offer, så att Han kan vara barmhärtig mot alla er, Mina liljor.
Men hur länge skall Han vänta på er omvändelse?

Alla Mina Helgon befinner sig på jorden! Alla Mina Änglar är på jorden, bredvid er! De bistår er, de hjälper er och de bönfaller er att förändra era liv.
Men vilken av er har ändrat sig? Hur många av er har omvänt sig?
Måste ni verkligen se ondskans och sorgens fruktansvärda ansikte, för att omvända er?
Måste ni verkligen det?
Men räcker era oförnuftiga tankar inte längre, än att ni först måste bli prövade, för att omvända er, då tillåter ni själva att Min Faders fostrande vrede, blir till lidande och bedrövelse för er. Det har börjat och det kommer ett stort lidande och en stor sorg, stor oreda, stor skräck, stor oro!!!
Alla nationer kommer att utsättas för panik, katastrofer och ödeläggelse och tro inte att allt är fridfullt, det är inte fridfullt. Ingenting är längre lungt. Ingenting är längre som det skall vara. Allt skall omstörtas.  Jag skall dra tillbaka Min Nåd och ni kommer att förstå innebörden av den famn ni valde framför Min.  Jag skänker er Min famn, som är full av kärlek och barmhärtighet, och ni väljer hans famn, som är full av lidande, smärta och oro. Precis så skall det bli nu. Därför ropar Jag till Mina barn:
”Förändra era liv! Vänd om, ångra era fel och era synder”.

(utdrag ur predikan av fader Elpidius Vagianaki)

TRYCK