torsdag 28 november 2013

DE KRISTNAS FJÄRDE STORA STYRKA!
DE KRISTNAS FJÄRDE STORA STYRKA!

“Kom ihåg, säger Herren, tack vare denna styrka, kommer ni att lyckas med de övriga.
-Vet ni vilken den är?
STYRKAN FRÅN MITT OFFER PÅ KORSET!
När ni ser Mig, örnfågeln, Guds Son, förödmjukad, hängande på korset, är det för att visa er att vägen till Himmelriket, passerar genom ödmjukheten. Vägen till lyckan, passerar genom ödmjukheten. Vägen till Min Faders hjärta, passerar genom ödmjukheten.
Saliga äro de ödmjuka, ty Jag skall leva genom dem och de skall leva som små barn i Min Faders hjärta.
Som en stor kraft, från Mitt offer på korset, skänker Jag er, Min Kropp och Mitt Blod, ty genom detta blir ni ett med Mig och Jag tar er själ och överlämnar den i Min Faders hjärta.
Saliga äro de som uppskattar den största gåvan som Jag skänker dem, Min Kropp och Mitt Blod!”

(utdrag ur predikan av fader Elpidius Vagianaki.”DE KRISTNAS FEM STYRKOR”).

TRYCK