söndag 8 december 2013

DET ÄKTA PARETS ENHET I GUD
DET ÄKTA PARETS ENHET I GUD

Gud säger till er, till dig kvinna och till dig man, att ni skall vara ett och i enhet se Mig.
JAG GAV INTE EN TILL DEN ANDRA, ENDAST FÖR ATT SE TILL VARANDRA, UTAN FÖR ATT NI TILLSAMMANS, ENADE, SKALL STRÄVA MOT ATT SE MIG.
Om Gud skapade kvinnan avskillt, skulle det vara som om Han sade: ”Du man, se avskillt på denna nya skapelse”. Detsamma skulle Han säga till kvinnan. Men med stor vishet skapade Gud först mannen och ur honom skapade Han kvinnan, för att deklarera att Han inte skapade dem till detta livet endast för att tänka på varandra, utan att de skall se Gud och enade sträva tillsammans.  Därför är styrkan som Gud ger er sådan, att den ena skall komplettera den andra.


Jag är er Gud. Jag är beskydd. Jag är tillgivenhet. Jag är ömhet. Jag är kärlek. Jag är dyrkan. Jag är allt. Som Gud är Jag er mor och far. Jag separerar alla dessa gåvor i två delar, de gåvor som gör er till Min avbild. Hälften ger Jag till mannen och den andra hälften till kvinnan, och Jag ber er, för att ni skall förstå fullständigheten i dessa gåvor, att du man och du kvinna blir ett. Den ena skall beskydda, och den andra skall ge ömhet och tillgivenhet, och emellan er skall ni endast ha det som är Jag, fullständig kärlek, fullständig hängivenhet.
Som förebild i livet, ger Jag er den dyrkan som Jag hyser till Min dyrbare Son Jesus.
JAG OCH HAN ÄR ETT. JAG VILL ATT DU MAN OCH DU KVINNA, SKALL VARA ETT.
JAG, MIN SON OCH DEN HELIGE ANDEN ÄR ETT. JAG VILL ATT DU MAN OCH DU KVINNA OCH JAG GENOM MIN HELIGE ANDE, SKALL VARA ETT.
Vet ni varför?
Därför att Jag tog er ur Mitt hjärta och Jag önskar att ni kommer tillbaka dit igen. Men ni kommer tillbaka dit, när ni genom er kamp lyckas förstå, att du man och du kvinna inte kom till jorden, endast för att njuta av köttet och det materiella, utan att ni genom er kamp skall lyftas till själens njutning.
SÅ SOM JAG  ÄLSKAR ER, SOM FAR OCH MOR, SÅ VILL JAG ATT NI SKALL VARA MED MIG. MEN FÖR ATT NI SKALL FÖRSTÅ DETTA, GER JAG DEN ENA TILL DEN ANDRA, MANNEN TILL KVINNAN OCH KVINNAN TILL MANNEN, SÅ ATT NI GENOM FULLSTÄNDIGHETEN I ER KÄRLEK, SOM UTGÅR FRÅN MITT HJÄRTA, SKALL FÖRSTÅ VAD DET BETYDER ATT VARA ETT.
Så som Jag och Min Son är ett, så skall ni vara ett.
Den man som respekterar sin kvinna och den kvinna som älskar sin man, skall vara enade och påminna om Mig, och Jag skall i den enheten utgjuta Min Helige Ande.
Om ni vill vara ett med Mig, måste ni här på jorden, först vara ett med er partner.

MÄN, ER VÄG TILL HIMMELRIKET PASSERAR GENOM ER KVINNA. OCH NI KVINNOR, ER VÄG TILL HIMMELRIKET PASSERAR GENOM ER MAN.

(utdrag ur predikan av fader Elpidius Vagianaki).

TRYCK