tisdag 17 september 2013

VAR ÖDMJUKA SOM BARNEN
VAR ÖDMJUKA SOM BARNEN

En dag när Jesus talade till sina lärjungar, fanns där en mycket stor folkskara som med uppmärksamhet lyssnade på Honom. Plötsligt frågade de Honom:
-Vem är störst i Himmelriket?
-Vet ni vad Han gjorde då?
Han kallade till Sig ett barn och ställde det framför dem och sade:
”Sannerligen, om ni inte omvänder er och blir som barnen, kommer ni aldrig in i Himmelriket”.
Märk här, att Han inte svarade direkt, vem som är den största i Himmelriket, Han gav bara det första svaret.

Sedan såg Han på barnet igen och tog det i Sin famn, kysste det lätt på huvudet och sade till dem:
”De som gör sig själva små som det här barnet, är störst i Himmelriket”. (Matt. 18. 3-4)
Det var det andra svaret.
-Kommer ni ihåg det första svaret?
Om ni inte omvänder er och blir om barnen, kommer ni aldrig in i Himmelriket!
-Så varför frågar ni Mig, vem som är störst?
Ni är vuxna och det märks på er avundsjuka, er missundsamhet, er ondska och elaka ord, ert kritiserande och förtalande, så hur mycket ni än önskar att komma in i Himmelriket, lyckas ni inte. Ty Himmelriket skall inte fyllas av människor som är fulla av avund, fulla av elaka ord, missundsamhet och ondska.  Jag talar inte om alla dem, som missledda av Lucifer och Satan, kan bli avundsjuka någon gång,kanske säger elaka saker,ger uttryck åt en dålighet, eller gör ett felsteg. Jag talar inte om dem som gör detta, men som sedan knäböjeroch ber: ”Min Gud, förlåt mig. Det jag gjorde var fel.” För Jag är barmhärtig, säger Herren, med alla som ångrar sina fel. Men var på er vakt, och Jag är mycket tydlig, om ni inte slutar med er ondska, så kommer ni inte in i Himmelriket.

Ett barns ödmjukhet

“Om ni nu vill veta vem som är störst i Himmelriket, lyssna då på Mina ord. ”Den som gör sig själv liten som detta barn”. Han använder meningen”, den som gör sig själv liten som det här barnet, han skall vara stor i  Himmelriket”.
-Vad är det då som gör en människa liten?
-När blir en människa liten och ödmjuk?
Titta på hur ett barn lever och hur en vuxen lever.
-Hur lever ett barn?
Med fullständig tillit och fullständig hängivelse, låter det sig inslutas i sin mors famn och hjärta. Ni mödrar vet detta väl, för ni har småbarn. Bebisen och barnet vill endast vara i sin mors famn. De vill bara att moderns blick vilar på det. Det vill ha sin mors smekningar och kyssar och genast överlämnar det sig i hennes famn, med fullständig tillit, hängivenhet och med lydnad. Det gör som modern vill.
-Är detta lögn?
-Nej.
Det är litenheten och ödmjukheten hos ett barn.

(utdrag ur predikan av fader Elpidius Vagianaki)

TRYCK