tisdag 24 september 2013

GUDS SORG
GUDS SORG
Herren säger till oss:
Mina barn, har ni förstått vilken som är Min största plåga?
Det är inte när ni gör fel, för så fort ni säger ”Min Gud, förlåt mig”, skall Jag förlåta er. Så fort ni säger ”förbarma Dig över mig, min Gud, ty som människa faller jag oavbrutet”, skall Jag ta er hand och resa er igen.
Min största plåga är när ni inte litar på Mig! Ifrågasätter ni Min kärlek! Ifrågasätter ni Min dyrkan! Prövar ni Mina domar! Varför så till honom och inte till mig? Ni beklagar er alltid och säger: “Min Gud, Du gav mig aldrig en möjlighet att komma nära Dig”.

Då säger Jag till er: När, Mitt barn, gav Jag dig inte den möjligheten? Jag har dig ju alltid i Min famn? Du känner inte Mina hjärtslag, men om du låter ditt huvud vila nära Mitt hjärta, så är det omöjligt att du inte hör de kärleksfulla hjärtslagen till dig, från Mitt modershjärta. Omöjligt! Pröva att vila ditt huvud vid din mors hjärta, och lyssna om du hör hennes hjärtslag eller inte? Du hör din mors hjärtslag, men inte Mina?
Förstår du inte att på grund av Mitt kärleksfulla hjärta, sände Jag Min Son, att offras för dig?
Förstår du inte, att Jag låter Min Son offras vid varje Gudstjänst, i den Heliga Nattvarden, där Han utger Sin Kropp och Sitt Blod, för att du skall leva?
Förstår du inte, att Jag alltid finns bredvid dig, bredvid din partner och dina barn för att beskydda er?
Och vad ber Jag er om? Att ni skall lita på Mig!
Vad gör det för skillnad när ni ber ”Fader vår som är i himmelen...” , om Jag inte har en plats i era hjärtan där Jag kan vila?
Vad gör det för skillnad när ni säger ”min Gud”, om Jag inte är ”era hjärtans Gud”?
Vad gör det för skillnad när ni bekänner att Jag är Allsmäktig, men inte låter Mig vara Herre i era liv?
Vad gör det för skillnad att ni bekänner det som även demonerna bekänner, att Jag är Gud, den Starke, den evige Herren, när Mitt eget barn ignorerar den dyrkan Jag har för det, och Min själs kärlek till det?
Det, Mina barn, är Min största plåga, när ni inte litar på Mig!

( utdrag ur predikan av fader Elpidius Vagianaki)

TRYCK