onsdag 5 mars 2014

SATANS FYRA ILLALUKTANDE AROMERSATANS FYRA ILLALUKTANDE AROMER

Idag vill jag att vi startar vår bönekedja. Håller ni med? Men ni bör också försöka att förbättra er.
Ge akt på satans fyra illaluktande aromer, som Gud kallar dem. Vet ni vilka de är?

- De många ORDEN
- FÖRDÖMANDEN
- EGOISM och
- AVUNDSJUKA
Den som besitter dessa illaluktande aromer, kan aldrig nå fram till Gud.

Var ödmjuka mot varandra. Du man, var ödmjuk och fylld av kärlek till din kvinna. Och du kvinna, var ödmjuk. Det är inte en nackdel att uppföra sig naturligt och ödmjukt mot sin man. Och ni vänner emellan, det är inte bra, om ni är avundsjuka på varandra.  Det är också en stor dumhet att tro att ni är bättre än alla andra. Gör ni så?  Innan ni går till sängs, knäpp era händer, knäböj vid er säng och säg:
”Min Gud, jag ber Dig att förlåta mig för alla de fel som jag har gjort idag. Jag vill också tala om, att jag känner en gränslös tacksamhet i mitt hjärta till Dig, min Fader och min Gud”.
En annan liten bön, som vi har bett många gånger och som ger stor styrka:
”Mitt hjärtas Gud, dränk min själ med Din Helige Ande och Din gudomliga kärlek”.

(utdrag ur en bandinspelad predikan av fader Elpidius Vagianaki)

TRYCK