onsdag 5 mars 2014

SÖK DEN HELIGE ANDEN...

SÖK DEN HELIGE ANDEN...
Och Den skall förvandla er, från att vara enkla lärjungar, till att bli Hans Apostlar!

 De tolv Apostlarna, blev Apostlar, inte endast för att de var Hans lärjungar, inte endast för att de kände Honom, inte endast för att de älskade Honom, inte endast för att de lyssnade på Hans läror...
De blev Apostlar, när Han från himmelen sände ner Sin Helige Ande. Ända tills dess var de Hans enkla lärjungar. När Han sände dem Sin Helige Ande, blev de Hans Apostlar.
Och idag vill Han betona detta till oss alla.
Det är inte tillräckligt att vi tror på Honom, känner Honom och älskar Honom.
Han önskar att vi söker efter Honom, inte bara för att bli lärjungar, utan för att bli Hans Apostlar, så att Han kan sända oss Sin Helige Ande. Han kallar oss alla att bli Apostlar i denna tid, en era innan Antikrist.
Han vill att vi skall be Honom om Hans Helige Ande, så att Den kan förvandla oss från svaga till starka, från ohövliga till tillmötesgående, från låga till upphöjda, från lågt tänkande till högt tänkande, från betydelselösa till betydelsefulla, för detta vill inte satan. Han vill att vi skall vara betydelselösa och värdelösa. Det är därför han plågar oss och förödmjukar oss.
Men Den Helige Anden vill göra oss till värdefulla liljor i Guds hjärta!

(utdrag ur predikan av fader Elpidius Vagianaki)

TRYCK