fredag 14 mars 2014

DET ÄR EN TROSBEKÄNNELSE! TÄND ER OLJELAMPA TILL KRISTUS!DET ÄR EN TROSBEKÄNNELSE!
TÄND ER OLJELAMPA TILL KRISTUS!
Och gör motstånd mot de sluga budskapen från televisionen...


Jag tycker att ni skall skaffa en ikon av Kristus, och en ikon av (Madonnan) Maria, och en oljelampa. Tänd er oljelampa NU.

DET ÄR EN BEKÄNNELSE NU!  Just NU, glöm inte det. Ty det är en trosbekännelse! Varhelst  det finns ett ljus från oljelampan under ikonen,blir satan förskräckt.  Varför? Därför att när vi tänder rökelse och bekänner Kristus, blir han rädd, eftersom han med vårt medgivande redan besitter vårt hem, genom televisionen.

Han har genom televisionen lyckats förorena alla människor. Han har även förorenat hela ert hem. Därför att där det hörs hädande ord, där det hörs djävulska saker, där det hörs och skådas äktenskapsbrott, mord, dödande, hor, i en enda blandning, vem är det som förespråkar detta? Satan!

Sker inte allt detta genom televisionen? Sitter ni inte alla, skönt tillbakalutade i era fåtöljer, för att se och uppleva allt detta?

Kanske ni säger ”ja, men jag gör inte det som jag ser på TV”. Och vem säger att ni inte blir påverkade ändå?  Vem har sagt att ni inte fyller ert hjärta med vad ni ser? Vem har sagt att det inte är satan, som talar till er? Han undervisar er genom televisionen! Ni kanske säger ”om jag vill så förkastar jag den läran”.

Men vem förkastar den läran idag, när vi alla vet hur många hem som är förvirrade och upprörda,och att det inte finns kvar någon som helst respekt för Gud?

När en film eller en serie varar i 2 timmar, och du ser kanske inte bara en, du ser en till, och då överstiger det 3-4 timmar, tänker du aldrig på att ge till (Madonnan) Maria och till Hennes Son 5 minuter i bön? Jag frågar dig, har du givit dem 5 minuter?

Skriv ner på ett papper hur många timmar du talar med Gud.

Denna sataniska ondska har övertagit våra hem. Den har förorenat alla hem, och har nu en dörr öppen, så ondskan kan gå och komma som den vill.

Av den anledningen vill Gud många gånger säga till er:

”Om ni vill ära Mig, ta bort televisionen från era hem, om ni inte kan kontrollera den.


Eller låt den finnas där, men bara användas till nyttiga saker, som information, nyheter och annat som är värdefullt, för det finns även sådana program.

Men Jag frågar er, hur skall Jag kunna välsigna ert hem, då Jag sänder Mina Änglar för att skydda ert hem, är satan redan inne och talar till er genom televisionen?  Säg Mig, vem är det egentligen som vakar över ert hem?  Mina Änglar som omger ert hem, eller satan, som står i ert hems centrum, på bästa platsen och talar till er?

Vilket vanvett är det inte att skydda ett hem, med vakter runt om, när du vet att satan oförhindrad passerar in, genom televisionen och talar till dig och säger:” Så här skall du göra. Så där skall du göra. Så skall du leva. Den här lyckan skall du få. Den här njutningen skall jag skänka dig.”

Vad skall du göra åt detta?


(utdrag från bandinspelad predikan av fader Elpidius Vagianaki)

TRYCK