onsdag 1 januari 2014

JESUSBARNET VILAR I DE HJÄRTAN SOM ALLTID OMBESÖRJER ATT VARA FRIDFULLA!
JESUSBARNET VILAR I DE HJÄRTAN SOM ALLTID OMBESÖRJER ATT VARA FRIDFULLA!

Det lilla Jesusbarnet, kan inte komma in i ett oroligt hjärta, ty Han söker efter moderliga hjärtan, som strävar efter att alltid vara fridfulla.

Ett hjärta som sprider frid...
Ett hjärta med fridfulla tankar...
Ett hjärta med fridfulla ord,
Ty bara friden skänker glädje och lycka...

Vem kan inte vila i ett fridfullt hjärta, som är fyllt av en naturlig kärlek till alla?
Vem får inte frid och ro hos en människa, som hyser fridfulla tankar?
Detta begär Jesusbarnet av oss, för att få frid och vila!

(utdrag ur en bandinspelad predikan av fader Elpidius Vagianaki)

TRYCK