måndag 9 december 2013

LÅT OSS ÄLSKA DEN LILLE JESUS, SÅ SOM HANS MODER!

LÅT OSS ÄLSKA DEN LILLE JESUS,
SÅ SOM HANS MODER!
Som vårt hjärtas Son och Gud!

Anser ni att det är otroligt att älska Guds Son, som er egen son, och att Han kan kalla er ”mamma” eller ”pappa”?
Här märks er tro!
Om ni tror det, kommer ni att hysa en liten söt Son i ert hjärta!
Om ni inte tror på det och säger så som många andra:
”Men jag är en ovärdig och eländig själ, och kan inte ta emot Gud i mitt hjärta...”

Jag vill i all enkelhet ställa en fråga till er:
Sedan när tänker en mor eller en far så om sitt barn?
Finn mig den mor, som födde ett barn och sade:
”Oh, jag kan inte omfamna det! Jag kan inte kyssa det! Jag skall inte kalla det ”min son” eller “min dotter”, för jag är en ovärdig mor”?
Vilken mor gör så?

Har ni någonsin sett en mor på denna jord, som födde ett barn och tänkte något så fånigt?
Alla mödrar som föder ett barn, känner en omåttligt stark kärlek, och tar det genast i sin famn. De gömmer det djupt i sin själ, oavsett om de är de bästa människorna i världen, eller de sämsta människorna på denna jord.
Alltså, så som ni känner för era egna barn, känn detsamma för lille Jesus!
Ta emot Honom som er Son och er Gud och säg till Honom:
”Jesus, som Gud är Du min Fader! Men som människa, vill jag från idag, att Du skall vara min Son!
Som Gud, vill jag att Du skall vara min barmhärtige Fader, som gömmer mig i Din famn.
Men som människa, vill jag gömma Dig i mitt hjärta, som en dyrbar skatt, för Du är min Son och min Gud!”
Vad tycker ni?
Om ni tror på det, så handla därefter.
Och kom ihåg...att den här Julen blir unik för er själ!
Lika unik som den var för Jesus Moder, Mariam!

(utdrag ur predikan av fader Elpidius Vagianki).

TRYCK