torsdag 11 juli 2013

BE, SÅ SKALL NI FÅ. (MATT. 7:7)
BE, SÅ SKALL NI FÅ. (MATT. 7:7)

Gud ser din vilja att bättra dig och frågar dig kvinna:

-Vill du bli dyrkansvärd i ditt hem?

-Vill du bli äkta kärlek i ditt hem?

-Vill du verkligen ge din make Min högsta gåva, kärleken?

-Vill du bli en verklig Ängel för dina barn?

.....Be mig om Min Helige Ande! Men be mig om den med åtrå! Be mig om den med längtan! Be mig om den av hela ditt hjärtaoch Jag skall ge den till dig. Jag skall plantera den vackraste gåvan i ditt hjärta, källan som alltid rinner med det livgivande vattnet. Det är den källan jag talade om i Mitt Evangelium, den skall alltid rinna och släcka människornas törst och aldrig upphöra att skänka glädje, frid och lycka. Det är Min Helige Andes gåvor, Mina välsignersers oavbrutna källa, säger Herren.

(utdrag från en predikan av fader Elpidius)

TRYCK